|
|
Lån  


 
Filter Klassefiktioner

Der er mange måder at specificere et filter på. Nogle af disse er: 

  • Filtrerings evne
  • Trykfald
  • Noninel luftmængde 
  • Støv holdnings kapacitet

Det vigtigste kriterie er FIltrerings evnen specificeret i DS 779:2003 som Arrestance (tilbageholdelse) for filter klasser G1 til G4 grovfiltre og filtrerings effektiviteten for klasse F5 til F9 filfiltre, i procent.

Tilbageholdelsen indikerer procentdelen i vægt af syntetisk test støv, som tlbageholdes af filteret under en defineret test. Effektiviteten er måling af et filters effektivitet til at tilbage holde atmosfærisk støv under definerede test vilkår. Det måles med turbidimetric analyse (dust spot test).

HEPA filtre som har større filtrerings evne end ovennævnte filtre, testes efter DS 1822, og testes på på den mest penetrerende partikelstørrelse (MPPS), dvs. der hvor filteret har den dårligste filtrerings evne. filtrene klassificeres fra H10 til U17.  (dvs. MPPS 99,5%til 99,999995%)

Filterklasse DS/EN 779 Arrestance A [%] eksempel på partikler Diameter
G1          A < 65   Hår 20 - 200 μm
G2  65 < A < 80   Pollen  10 - 100 μm 
G3  80 < A < 90     
G4  90 < A     


Filterklasse DS/EN 779 Effektivitet E [%] eksempel på partikler
Diameter
F5 40 < E < 60
 Pollen  10 - 100 μm
F6
60 < E < 80
 Sporer 10 - 25 μm
F7 80 < E < 90
 Tonerpartikler  5 - 20 μm
F8 90 < E < 95
   
F9
95 < E     


Filterklasse EN 1822 Effiktivitet MPPS
eksempel på partikler Diameter
H10 85 < h
 Tonerpartikler 5 - 20 μm
H11
95 < h
 Oilerøg 0,3 - 5 μm
H12 99,5 < h
 Bakterie 0,2 - 25 μm
H13 99,95 < h
 Tobaksrøg
0,01 - 1 μm
H14
99,995 < h
   


Filterklasse EN 1822 Effektivitet MPPS
eksempel på partikler Diameter
U15 99,9995 < h
 Tobaksrøg
0,01 - 1 μm
U16 99,99995 < h
 Virus 0,002 - 0,05 μm 
U17 99,999995 < h
   

Kategorier på sider:

Hvorfor filtre Ventilation Filter Klassefiktioner Filtertyper Filtre Bygge Valg af filter Hvad er et HEPA filter


 Du er her: Filter - Netannoncer Filter -