|
|
Lån  


 
Hvorfor filtre
Atmosfæren omkring os er foruenet med et stort antal forskellige partiklerr. Nogle af disse urenheder er er fremkommet af naturlige årsager og andre er menneske fremstillet.

Luftforuening er ikke kun en risiko for vor helbred, der er også en trusel må produkters kvalitet.

Der er derfor gennem de sidste år sker en rivende udvikling inden for filtre. En udvikling som især rumforskning har sat igang. Nu kan man få et filter der kan dække alle ens behov, hvad enten det er for at få en bedre klima, eller du er for at undgå at der kommer urenheder i et produkt.

Der findes desunden filtre som har forskellige funktionen. Forfiltret i et ventilationsanlæg skal sørge for at tage alle de grove ting, så der ikke sætter sig i varme- eller køleflade, eller i finfiltret. Forfiltret sikre at man ikke hele tiden skal rense køle- oge varmeflade, samt at man ikke hele tiden skal skifte finfiltret.

Finfiltret sidder som det sidste i et ventilationsanlæg, og sørger for at tage mindre portikler end forfiltret har taget.

Til sidste kan der længere ude i udsystemet sidde et filtre som tager de alllermiste partikler. Det er normalt et HEPA filter, som sørger for helt rent luft til specielle rum, hvor der er nødvendigt.

De kan sidde centralt på hovedkanal, eller decentralt på en delstreng. Det er billigst at sætte dem centralt, fordi man så kun skal skifte filter et sted, men risikoen for krydskontaminering til andre rum. Kan gøre det nødvendigt at sætte den decentralt.

Kategorier på sider:

Ventilation Filter Klassefiktioner Hvorfor filtre Filtertyper Valg af filter Filtre Hvad er et HEPA filter


 Du er her: Filter - Netannoncer Filter -