|
Filter.dk

MENU

LEKSIKONForside > Gode råd om partikelfiltre


Gode råd om partikelfiltre

Alle filtre fungerer ikke på alle køretøjer og under alle driftsforhold. Derfor er det nødvendigt at sikre, at bil (motor, vedligeholdelsesstand), driftsmønster og filter passer sammen. Det gøres bedst ved, at filterfabrikanten afgiver en erklæring om, at kombinationen er i orden.

I tvivlstilfælde kan det være hensigtsmæssigt at foretage målinger af køretøjets udstødningstemperatur, f.eks. over en uges tid, for at afgøre om temperaturen passer til filteret.

Motoren skal være vedligeholdt, før man monterer et partikelfilter. Et partikelfilter kan ikke håndtere meget store mængder sod og kan i værste fald blive tilstoppet og ødelagt efter nogle få timers kørsel, hvis motoren soder meget. Man skal derfor ikke glemme at vedligeholde motoren, heller ikke efter filteret er monteret. Motoren kan i løbende drift kontrolleres ved at måle røgtætheden før partikelfilteret.

Det er vigtigt, at filterfabrikanten forelægges de relevante oplysninger om køretøjet. Eksempelvis er olieforbruget af stor betydning for mængden af partikler. Hvis filterfabrikanten ikke kender olieforbruget, er det ikke muligt at foretage en korrekt vurdering af filterets egnethed for køretøjet.

Modtryksalarmen hjælper med til at overvåge filteret og motoren, – og det er vigtigt at reagere, hvis modtryksalarmen viser fejl.

Filteret skal serviceres efter fabrikantens forskrifter og i passende intervaller.

Husk at få vejledninger fra leverandøren både mht. servicering og arbejdsmiljø mv. Sørg for, at vejledningerne udleveres til vognmanden.

I løbende drift kan filterets funktion kontrolleres ved at måle røgtætheden efter filteret. Røgtætheden skal være så lav som muligt. Hvis røgtætheden overstiger 0,2 m-1, er filteret ikke funktionsdygtigt.

Kilde: Fædselsstyrelsen

 

Du er her: Gode råd om partikelfiltre - information om filtre

akiespillet aktiespil  
|