|
|
Lån  


 
Filtre:

Der findes mange forskellige type filtre. Nogle produkter kan ikke klare selv den mindste urenhed, og har derfor brun for et filter der fjerner meget små partikler. Andre har bare brug for at man fjerner de partikler som er meget store. Jo mindre partikler man vil fjerne jo mere koster det både i drift og indkøb. Det filtre der fjerner de mindste partikler, klare dette ved at have et meget finmasket net. Dette betyder dels at de hurtigt bliver "tilstoppet", dels at de har et meget stort tryktab over sig. Det betyder at ventilationsanlægget skal arbejde meget hårdt, for at få luften igennem filtret. Det er derfor meget vigtig at vælge lige nøjagtigt det filter man har brug for.

Filtre bliver inddelt i klasser, alt efter hvor små partikler de fjerner.

Filter klassefiktion er baseret på international testingmetode og norm. Klassefiktionen er opdelt i 17 forskellige klasser. Filterklassens ID består af bogstavet ‘G" (grovfilter), ‘F" (finfilter), ‘H" (HEPA filter), eler ‘U" (ULPA filter) og numeret fra 1 til 17, hvor ‘1" refererer til det grove filter og ‘17" til det højeste klasse ULPA .

Filter klasser:

Grovfilter, klasse G1–G4
Finfilter, klasse F5–F9
HEPA filter, klasse H10–H14
ULPA filter, klasse U10–U17
Kemiske filter

Information på sider:

Ventilation - Artikler om filtre - Filtre - Bygge - Du er her: Filter - Filter -